IKLAN JAWATAN KOSONG

Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)

Pemohon-Pemohon daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan adalah dipelawa untuk mengisi kekosongan jawatan-jawatan berikut di dalam perkhidmatan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda :-

A.

JAWATAN/KELAYAKAN

   

1.

JAWATAN

:

PENOLONG JURUTERA GRED JA29

1.1

Bilangan Kekosongan

:

9

     

1.2

Kumpulan Perkhidmatan

:

Pelaksana

1.3

Klasifikasi Perkhidmatan

:

Kejuruteraan

1.4

Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred JA29

:

RM1,549.00 – RM5,701.00

1.5

Syarat Lantikan

:

a)

i)  sijil dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred JA29 : RM1,549.00);

atau

ii)  diploma dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred JA29 : RM1,935.02).

 

1.6

Syarat Kelayakan Bahasa Melayu

:

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

1.7

Syarat Peningkatan Secara Lantikan

:

Pegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Kemahiran, Pemeriksa Kereta Motor Gred AB19, AB22 dan AB26, Penjaga Jentera Elektrik dan Merinyu Tali Air adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Jurutera Gred JA29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

  1. mempunyai kelayakan di perenggan 1.5 (a) di atas;

atau

  1. lulus Peperiksaan Khas.

B.

UMUR (PADA TARIKH TUTUP IKLAN)

:

a)   Calon-calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun; dan

b)  Pegawai sedang berkhidmat yang layak untuk Peningkatan Secara Lantikan hendaklah: -

i)  berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau

ii)  berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa pada 58 tahun; atau

iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

C.

TARAF JAWATAN

:

Tetap / Kontrak

D.

PENEMPATAN

:

Penempatan bagi calon-calon yang BERJAYA adalah di Negeri Kedah dan Perlis sahaja.

E.

TEMPOH PERCUBAAN

:

Calon-calon yang dilantik secara terus atau Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan tetap adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 3 tahun.

F.

PEPERIKSAAN / PROGRAM TRANSFORMASI MINDA

:

Mengikut skim perkhidmatan.

G.

CATATAN PENTING

:

a)  Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk saringan dan temuduga.

b)  Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan dari tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka sebagai tidak berjaya.

c) Borang permohonan yang tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan.

 

CARA MEMOHON

:

1.      Permohonan hendaklah dibuat dengan melayari pautan Laman Web http://e-perjawatan.mada.gov.my/ secara maya

2.      Pemohon-pemohon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan, Badan-Badan Berkanun atau Kuasa-Kuasa Tempatan hendaklah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing dengan disertakan Laporan Prestasi Tahunan dan salinan Kenyataan Perkhidmatan semasa temuduga.

 

Tarikh tutup permohonan ialah pada 28 Februari 2024 (Rabu). Permohonan yang lewat diterima tidak akan dilayan.

 

NO. FAIL :     MADA 500-3/1/1 (      )